Hvis du finner barnet ditt livløs på gulvet
Greier du å beholde roen?

Hvis du kommer først til en ulykke
Tørr du være den som hjelper til?

Hvis kollegaen din får hjertestans
Unngår du panikk?
Vil du benytte hjertestarteren som henger i trappeoppgangen?

Hvis du finner barnet ditt i vannet med hodet ned
Blir du grepet av panikk eller greier du å handle på korrekt måte uten å sette deg selv i fare?

Få ting er mer skremmende enn tanken på å ikke strekke til for ditt barn, dine venner og dine
kollegaer. I kritiske situasjoner kan du bli handlingslammet, om du er usikker på hva du skal foreta deg. Panikk
og usikkerhet kan bety ett tapt liv. Og det vil vi ikke.

Vi kan hjelpe deg med å bli sikrere og tryggere når uhellet først oppstår. Du får hjelp til å mestre stressituasjoner, der du går fra å være handlingslammet til å våge å ta ansvar.
Se våre kurs innen førstehjelp og livredning, alle kurs kan også tilpasse dine ønsker / ditt miljø